آیکون وبلاگicon
یک عشق - رمان های آرام آنید وبلاگ رمان یک عشق - رمان های آرام آنید وبلاگ رمان
prev next

یک عشق

رمان یک اس ام اس

قسمت


خلاصه داستان: سوگند دانشجوی سال سوم رشته ی کامپیوتره تو یکی از شهرهای شمال. یه دختر شیطون و شر که با همه ی شیطنت و شادی همیشگی که داره دلش از زندگیش پره. همه چیز از یه sms اشتباهی شروع میشه

که باعث آشنایی سوگند و مهران فرستنده sms میشه. زندگی عجیب مهران و تنهایش و روحیه داغون مهران در ابتدا باعث بوجود اومدن یه احساس مسولیت برای سوگند میشه و وقتی میفهمه مهران تا حالا چند بار دست به خودکشی زده ولی موفق نشده و باز هم می خواد کارش و تکرار کنه مصمم میشه

که به هر طریقی مهران و به زندگی و آینده امیدوار کنه. اما مهران با اصرار از سوگند می خواد که همه چیز حتی اون و فراموش کنه و برای راضی کردن س.گند دلیلش و میگه که باعث میشه دنیا رو سر سوگند خراب بشه
نوشته : آرام آنید 
منبع نودهشتیا 


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:50|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:47|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:46|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:45|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:44|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:43|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:42|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:41|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:40|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت 10 


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:36|ناصر راد|| |
رمان یک اس ام اس

قسمت آخر  11 


برچسب‌ها: رمان عاشقانه و بسیار زیبای یک اس ام اس, رمان زیبا و خواندنی یک اس ام اس, رمان های آرام آنید وبلاگ رمان


ادامه مطلب
شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱| 23:34|ناصر راد|| |
Design By : NaserRaad